Gezichtskenmerken

Gezichtskenmerken

Gezichtskenmerken vertegenwoordigen je kwaliteiten en eigenschappen. Door je hiervan bewust te worden kun je deze gebruiken om gemakkelijker in contact te komen met je persoonlijke kracht, kun je jezelf en de ander beter begrijpen.

Kenmerken zijn voornamelijk te zien in het gezicht bijvoorbeeld de vorm van de neus, de vorm van het voorhoofd, of de breedte van het gezicht. Dit laat zien in welke mate iemand hulpvaardig is, snel tot actie overgaat of wat meer voorbereidingstijd nodig heeft. Andere kenmerken geven weer of je van nature gemakkelijk praat of hierin bedachtzaam bent; of dat je je stress reguleert door beweging of geneigd bent tot rust zoeken om dit te verwerken.


De kennis over Gezichtskenmerken vindt zijn basis in de One Brain methode in de modules Structuren en hun Functie; de genetische gedragsleer. Er zijn 50 verschillende kenmerken; ze bevinden zich voornamelijk op gezicht en hoofd, een aantal kenmerken vind je op het lichaam. Tezamen vormen ze een schat aan informatie omtrent individuele kwaliteiten en mogelijkheden die je (weer) kunt benutten om anders met je klacht of probleem om te gaan. Juist dat samenspel en de interactie die je op basis hiervan met de ander aangaat zijn individueel en uniek.

Tijdens een consult stellen we met behulp van de toegepaste spiertest vast welke eigenschap van jou meespeelt bij een probleem. Dit geeft inzicht in de manier waarop je op een bepaalde manier met iets omgaat en/of om zou willen gaan. Hoe kun je deze eigenschap meer inzetten, afzwakken, of in bepaalde situaties versterken.


De kennis over kenmerken is in onze samenleving niet algemeen bekend, echter reageren we er onbewust wél op. Juist in de relatie en communicatie met jezelf, kinderen, partner, collega’s, ouders enz. kan deze kennis heel verhelderend zijn. Het geeft zicht op de eigenschappen en kwaliteiten van jezelf en anderen, brengt je meer bij je persoonlijk kracht en keuzevrijheid. Hierdoor ontstaat meer respect voor en acceptatie van jezelf en anderen.Binnenkort

Gezichten lezen

3  + 25 juni  H'wijk