Behandelvormen

Behandvormen en - technieken

De Andere Aanpak biedt, zoals gezegd, uitsluitend maatwerk vanuit een multidisciplinaire werkwijze.


Respect en aandacht voor de cliënt als autoriteit zijn essentieel; het individu dat zijn/haar eigen keuzes kan maken in iedere levenssituatie.

Met behulp van de toegepaste spiertest wordt het gehele potentieel aangesproken om veranderingen bij klachten en problemen in beweging te zetten. Er ontstaat verbinding met het Zelf (de oorsprong), kwaliteiten worden (her)ontdekt en mogelijkheden worden zichtbaar waar dit alles eerst verborgen leek. Dit alles op een praktische en heldere manier zodat het in 't dagelijks leven toepasbaar is.


Gezond zijn heeft vele facetten die zichtbaar worden gemaakt op vijf niveaus: het fysieke, fysiologische, emotionele, mentaal-psychische en spirituele niveau. Deze vormen samen de gezonde staat van zijn. Wanneer zich op één van deze niveaus een klacht manifesteert is dat wat we waarnemen. Echter bevindt de oorzaak zich in de meeste gevallen op een ander niveau. Wanneer we niet verder kijken dan 'de klacht' zal deze zich telkens weer manifesteren omdat er causaal niet of nauwelijks iets veranderd. Deze benadering en de aanpak die hieruit volgt is bijzonder en effectief gebleken.

De diversiteit aan door mij gevolgde opleidingen met als uitgangspunt de Toegepaste Kinesiologie en de jarenlange ervaring maken deze aanpak uniek.


Voor de duidelijkheid zijn hier de behandelvormen en - technieken apart beschreven en uitgelegd. Het moge duidelijk zijn dat zij tezamen 'De Andere Aanpak' vormen.