Algemene Voorwaarden en Privacy

Algemene Voorwaarden en Privacy

In het contact met cliënten gelden de bepalingen en richtlijnen Beroepscodex/-profiel van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK). Ik ben gehouden aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) geregeld middels de klachtenprocedure en klachtenfunctionaris van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg) en de TCZ (Tuchtrecht Complemantaire Zorg).

Daarnaast ben ik verplicht met iedere cliënt een schriftelijke behandelovereenkomst af te sluiten (WGBO 2017 Wet op Geneeskundige Behandelovereekomst) waarin de wederzijdse rechten en plichten vermeld staan. Deze behandelovereenkomst kan hieronder gedownload en geprint worden en bij het eerste consult meegenomen worden.

Ook is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG 2018); in de Privacyverklaring is te lezen welke privacygevoelige gegevens ik verwerk in het dossier en met welk doel. Het verwerkingsregister is in te zien bij visitatie door de beroepsvereniging (namens de RBCZ).


Naast de behandelovereenkomst en de Privacyverklaring staan hieronder de Algemene Voorwaarden, de kwaliteitsstandaard en de klachtenprocedure. Het is belangrijk deze door te lezen voor ondertekening van de behandelovereenkomst.


Middels de behandelovereenkomst tekent de cliënt voor gelezen én akkoord van bovengenoemde informatie. Klik op onderstaande links voor de specifieke informatie.


Algemene Voorwaarden Praktijk 'De Andere Aanpak'

Behandelovereenkomst 


Privacy

Klachtenprocedure

Kwaliteitsstandaard Praktijk De Andere Aanpak