Jolande Mensink

Jolande

Het is mijn passie om mensen een stukje te vergezellen op hun levenspad, bewust te maken van zich Zelf, hun waarde, de kwaliteiten; en dit alles weer leren (her)kennnen, waarderen en inzetten.


Ik ben Kinesioloog omdat deze werkwijze aan al het bovenstaande recht doet. De communicatie is integer, zorgvuldig en gaat altijd uit van 'de ander'. Dit is voor mij essentieel. De ander is immers een autoriteit, de waardevolle persoon die in feite alles in zich heeft om het leven vorm te geven zoals hij/zij wenst. Daar waar dat nodig is bied ik een leidraad om dat weer te gaan voelen en ervaren, de mogelijkheden en keuzes aanreiken en zo een weg te wijzen. 


Naast Kinesiologie heb ik diverse andere opleidingen gevolgd en doe dat nog steeds. Daarbij staat steeds de mens in zijn totaliteit, zijn eenheid centraal: bewust zijn, het onbewuste, fysieke, mentale en emotionele gesteldheid, het heden en verleden, en vooral het Nu en de Toekomst.


Een 'andere aanpak' staat voor helder, duidelijk, openheid en humor. Maar ook voor respect, veiligheid, erkenning, een plek waar liefdevolle groei mogelijk gemaakt wordt.

Mijn passie is mijn werk: jou de eigen Kracht en Levensenergie laten voelen en ervaren!