Familie- en organisatieopstellingen

Familie- en organisatieopstellingen

Uitgangspunt bij deze aanpak is dat je als persoon onderdeel bent van meerdere systemen. Voorbeelden van een systeem zijn familie, vriendenkring, collega’s of sportclub. Binnen dit systeem is het van groot belang dat er sprake van evenwicht is. Verstoringen in dit systeem zorgen voor een onbalans die zich kan vertalen in mentale en/of lichamelijke klachten. Door een opstelling krijg je inzicht in patronen en verbanden die een rol spelen. Het biedt een opening tot begrip en verandering. Het doel van een opstelling is de balans te herstellen zodat je weer vrijer bent in je voelen, denken en handelen. Het is een effectieve manier om rust te vinden in je hart en in je hoofd.

De werkwijze.
Er wordt gewerkt vanuit een vraag, een thema of probleem. Als vraagsteller zet je intuïtief plaatsvervangers voor jezelf en de betrokken personen neer. Deze opstelling geeft informatie over de onderlinge relaties en emotionele en/of energetische krachten in het systeem. Samen kijken we welke positie jij inneemt en wat het effect hiervan is. Daarna kijken we of je een andere positie meer passend of prettiger vindt. De plaatsen van de representanten worden hierbij ook betrokken. Het uitspreken van bepaalde zinnen en symbolische handelingen helpen bij het accepteren van dit hernieuwde evenwicht. Je voelt je gesterkt en krachtig. Je ervaart de keuze om anders met het thema om te gaan.

Mogelijke thema’s zijn:
- algemeen gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare oorzaak,
- regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet,
- ernstige schuldgevoelens,
- depressieve gevoelens,
- relatieproblemen,
- verwerken van een scheiding,
- bindingsangst,
- overlijden van een naaste of een kind,
- moeilijke beslissingen in het leven,
- negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf,
- verstoorde familierelaties,
- ouder zijn van een kind met probleemgedrag,
- lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak,
- burn-out, stress of overspannen zijn,
- verslavingen.

Deze methodiek is effectief in iedere situatie waar meerdere personen samen werken, dus binnen een organisatie, team of groepsproces.


Van binding naar verbinding,

in een reis naar je Zelf