Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven

Lidmaatschap en registratie

Professioneel Kinesioloog en Natuurgeneeskundig therapeut: 


  • VBAG        : 21912001         Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen
  • RBCZ        : 306040R          Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg
  • TCZ          : Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg
  • AGB-codes:  zorgprofessional en praktijk


Consulten en begeleiding komen in de meeste gevallen** in aanmerking voor vergoeding door een zorgverzekeraar; uit de aanvullende verzekering. Het is raadzaam om contact op te nemen met de eigen verzekeraar als u hierin meer duidelijkheid wilt. 


Tarieven:

individuele therapie:

  • 85 euro per consult (60-75 min.)
  • 105 euro intake (60-90 min.)


Gezins-/Relatietherapie:

  • 135 euro intake (60-90 minuten)
  • 145 euro gezamenlijk consult  (max. 90 min.)


Avond- en weekend tarief + € 15,=


Het tarief dient direct te worden voldaan; bij voorkeur per pin.

Remedies, oliën en overige suppletie worden apart berekend.

De factuur wordt in pdf toegezonden via mail en kan voor declaratie gebruikt worden.

Bij kindertherapie komt het voor dat bij een kortdurende sessie een aangepast tarief wordt gehanteerd.


Werkgevers: mijn ervaring is dat werkgevers vaak bereid zijn om een coachingstraject voor hun medewerkers te vergoeden als onderdeel van jouw opleidings- of persoonlijk ontwikkelingsbudget.


Een afspraak afzeggen kan kosteloos wanneer je het uiterlijk 48 uur tevoren laat weten zodat iemand anders ingepland kan worden. Bij afzeggingen binnen 48 uur worden de volledige kosten in rekening gebracht. **een behandeltraject uitsluitend bestaand uit bijvoorbeeld Acces Bars wordt doorgaans niet vergoed. Neem contact 

     op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.   


Registratie

Zorgwijzer:

Alternatieve Geneeswijzen Vergoedingen