Kwaliteit

Kwaliteit

De Andere Aanpak heeft de intentie om de cliënt díe kwaliteit te bieden die een begeleidingstraject of training zo succesvol mogelijk maakt. Dit geldt voor alle handelingen en contacten die De Andere Aanpak uitvoert en onderhoudt.


Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Via onderstaande links vind je de desbetreffende documenten.


Kwaliteitsstandaard Praktijk De Andere Aanpak

Klachtenprocedure