bioresonantie

Bio-resonantie

Het woord bio betekent 'leven' en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’, wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met het meetrillen in bepaalde frequenties van levende systemen, of delen daarvan.


Bij een gezond systeem doen deze trillingen ongestoord hun werk en is er sprake van voldoende balans. Bij een verstoring door welke oorzaak dan ook, worden de trillingen ontregeld waardoor er blokkades ontstaan die voor klachten kunnen zorgen. Een langdurige blokkade die niet wordt opgelost, verdiept zich en er ontstaat een grotere kans op ziekte.


Elk mens heeft een bio-energetisch veld in en om het lichaam. Dit veld is onzichtbaar en bioresonantie heeft het vermogen om dit te vertalen naar zichtbare informatie. Energie uit zich in frequenties en golfpatronen, die voor veel mensen mysterieus lijken, want je kunt ze niet zien. Om een voorbeeld te geven hoe dat kan werken nemen we een spons waar water op gegoten wordt. Eerst neemt de spons het water op, maar na een tijdje lekt het water door de spons heen. De cellen van een lichaam zijn net als sponzen. Zij houden naast water ook energie vast. Gezonde cellen kunnen meer energie vasthouden dan ongezonde cellen. Door het meten van de tijd die nodig is om energie door de cellen te sturen, kun je vaststellen of cellen gezond, leeg of gestresst zijn. Cellen zijn voortdurend bezig met energie-uitwisseling: als een soort pomp die in- en uitpompt. Deze beweging van energie is een cyclus van vullen en loslaten, bij een natuurlijk en gezond functioneren van het lichaam heeft dit karakteristieke frequenties.


Bij de behandeling met het Quest/Asyra Pro systeem worden uit die ultra fijne lichaamseigen signalen precies de passende frequenties gefilterd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende terug koppelen.


De behandeling met de Quest/Asyra is gericht op het opsporen van energetische blokkades, het ontgiften van het systeem, het herstellen van de darmflora, het bevorderen van de spijsvertering, het in balans brengen van het immuunsysteem, en het testen van alles wat het lichaam belast om vervolgens te zoeken wat het lichaam nodig heeft om weer in balans te komen.

Naast individuele testen om uit te zoeken wat de ziekmakende verstoringen zijn in het systeem kunnen er testen worden gedaan op voedings-intoleranties, metabolisme, functionele opname van vitamine en mineralen, hormoonspiegels en meer. 


Van de behandeling wordt een homeopathische remedie gemaakt; deze bevat de individuele frequenties die het (immuun)systeem weer herstellen en in balans brengen.  Deze remedie is zoals gezegd individueel en alleen geschikt voor de betreffende cliënt en wordt gedurende een aantal weken twee maal daags ingenomen.


Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden. De Quest/Asyra Pro heeft een “database” met tienduizenden van deze frequenties.


Klik hier voor meer uitleg over de werking van de Quest/Asyra pro.