Allergie eliminatie NAET/Total Reset

Allergie eliminatie (NAET)/ Total Reset

De NAET-methode (of Total Reset) is een methode om allergieën en intoleranties op te sporen en te elimineren.
NAET staat voor Nambudripad Allergie Eliminatie Technieken en is ontwikkeld door dr. Devi Nambudripad, een Indisch arts. Zij gaat ervan uit dat ‘een allergie een ongunstige reactie is (in lichamelijk, fysiologisch en/of psychologisch/emotioneel opzicht) van een individu op de aanwezigheid van één of meer stoffen die allergenen worden genoemd’. De methode is verder ontwikkeld en bekend als de Total Reset. Het is een combinatie van Westerse en Oosterse geneeskunst en zienswijze, Chiropractie, Kinesiologie maar de basis is de kennis uit de acupunctuur.


Een intolerante of allergische reactie wordt veroorzaakt door een verstoord evenwicht in de lichaamsenergie als gevolg van een ‘botsing tussen onverenigbare energiestromen’. Een individu kan in principe allergisch zijn voor alles wat er onder de zon bestaat (de zon zelf inbegrepen, d.w.z. de straling), zelfs voor zijn eigen organen en weefsels. Een allergische reactie wordt bepaald door de manier waarop de hersenen de betreffende substantie waarnemen. Wanneer de hersenen deze stof zien als een bedreiging voor het systeem, dan bevelen zij het immuunsysteem zich klaar te maken deze "invasie" te bestrijden. Dit uit zich in de allergische reactie van het systeem; waarneembaar door verschillende symptomen (pijn, ongemak, jeuk enz.) Deze waarneming is meestal foutief, het gevolg is een ‘verkeerde reactie’ in het lichaam; in eerste instantie in het energie/meridiaanveld en vervolgens fysiek/fysiologisch (organen bijv. darmen, slijmvliezen of huid). 

Allergische reacties hebben over het algemeen weinig te maken met de eigenschappen van de substanties die deze teweegbrengen. Dit verklaart dat bepaalde stoffen, die uiterst allergeen zijn voor de één, voor anderen volkomen onschadelijk of zelfs onmisbaar zijn (noodzakelijke voedingsstoffen bijvoorbeeld).


De werkwijze
Door middel van de spiertest wordt uitgezocht welk allergeen behandeld moet worden. Tijdens de gehele behandeling houdt de cliënt een buisje in de hand met het allergeen. Deze behandeling bestaat uit het masseren van een aantal acupressuurpunten op de rug. De meridiaan die hier loopt, staat in verbinding met alle organen, alle meridianen, de zenuwbanen en de hersenen. Zo wordt alle opgedane informatie verspreid over alle delen van het lichaam inclusief de hersenen. Tijdens deze massage is de cliënt in contact met de energie van het allergeen of de overgevoelige emotie. De aanwezigheid van deze energie leidde voorheen tot het stagneren van de energiestroom door de meridianen, door het masseren krijgt de energiestroom een impuls en blijft rijkelijk stromen. Lichaam en geest van de cliënt registreren nu dat de energie door het lichaam kan blijven stromen ondanks de aanwezigheid van het allergeen en leren zo dat deze energie geen gevaar vormt. Zodoende worden het lichaam en geest ‘ge-reset’. Je zou ook kunnen zeggen dat je lichaam of je hersenen opnieuw worden geprogrammeerd! De energie van het allergeen leidt nu niet meer tot ‘alarm’ en de blokkades die deze energie moesten weren uit onze meridianen worden opgeruimd. Het gevolg is dat je lichaam weer normaal gaat reageren op deze stof en dat de allergische reactie in het vervolg uit blijft.


De NAET-methode is een pijnloze, veilige en zeer efficiënte methode, waarbij geen medicatie wordt voorgeschreven. Een variant van deze methode maakt het bovendien mogelijk met evenveel efficiëntie en zonder risico zeer zwakke, invalide, gehandicapte cliënten te testen en te behandelen, evenals zuigelingen en kleine kinderen.

De NAET-therapie is een aanvullende methode en kan zonder risico gecombineerd worden met andere behandelingen. Cliënten blijven de hun reeds voorgeschreven medicatie innemen, omdat dit van geen enkele invloed is op de met NAET behaalde resultaten.